Συναντήσεις

Συνάντηση με τους εργαζομένους της ΕΥΑΘ Μάρτιος 2019

Συνάντηση με τους εργαζομένους της ΕΥΑΘ Μάρτιος 2019

Τη Τετάρτη 13/3/19 έγινε συνάντηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΑΘ και πρώην προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκη Τζακοπουλου, που κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Ταχιάου "Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα" με το σύλλογο εργαζομένων της ΕΥΑΘ.
Συζητήθηκαν  θέματα σχετικά με την ανάληψη της ΕΥΑΘ από τους δήμους με ενδιαφέρουσες απόψεις όπως :

  1. Δημοτικοποίηση της ΕΥΑΘ Παγίων,
  2. Συμμετοχή Δήμων στην ΕΥΑΘ αναλόγως του δικτύου τους,
  3. Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων στο Δ.Σ της ΕΥΑΘ,
  4. Ασφαλιστικές δικλείδες για την συμμετοχή των δήμων στην ΕΥΑΘ.

Από τη σελίδα του σωματίου εργαζομένων της ΕΥΑΘ.

Θεσσαλονίκη 13/3/19

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
?>