Συνεντεύξεις

30-10-2019 | AtlasTV Κεντρ. Μακεδονίας | Αυτοδιοικητικά

30-10-2019 | AtlasTV Κεντρ. Μακεδονίας | Αυτοδιοικητικά

Θέματα συζήτησης:

  1. Ο μόνιμος και μη εποικοδομητικός διχασμός επί των προβλημάτων της πόλης
  2. Το μετρό, η καθυστέρηση του και τι απαιτείται για την λειτουργική ολοκλήρωση του
  3. Η ερχόμενη μόνιμη ρύθμιση αυθαιρέτων, ποια προβλήματα υπάρχουν σήμερα.
  4. Τα προβλήματα του Κτηματολογίου.

Video

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
?>