Συνεντεύξεις

06-09-2019 | Flash 99,4 | Απλά επικίνδυνοι με τους Σταύρο Οραήλογλου & τον Γιάννη Στρίκο

06-09-2019 | Flash 99,4 | Απλά επικίνδυνοι με τους Σταύρο Οραήλογλου & τον Γιάννη Στρίκο

Θέματα συζήτησης:

  1. Δ.Ε.Θ.
  2. Μεταφορές στη Θεσσαλονίκη
  3. Τα συγκεντρωμένα και χρόνια προβλήματα της Θεσσαλονίκης
  4. Επανεκκίνηση της Διεθνής Έκθεσης, δημιουργία-βελτίωση εκθεσιακών χώρων αυτής, σοβαρός και υπεύθυνος σχεδιασμός αυτών.
  5. Τοποθέτηση για τα δημοτικά πεπραγμένα της τωρινής δημοτικής διοίκησης, επιλογές του δημάρχου κου Ζέρβα και μη ύπαρξης προγραμματικού σχεδιασμού σύγκλησης παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο.

Απόσπασμα από την εκπομπή "Απλά επικίνδυνοι" του Flash 99,4 Θεσσαλονίκης με τους Σταύρο Οραϊλογλου και Γιάννη Στρίκο
Facebook Flash 99,4: https://www.facebook.com/flash994
Σελίδα Flash 99,4: https://flash994.gr

Μπορείτε να βρείτε αυτή τη συνέντευξη καθώς και άλλες στη σελίδα μου:
https://www.tzakopoulos.gr/
Και στη σελίδα facebook μου:
https://www.facebook.com/SakisTzakopoulos/


Video

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
?>